1 Juli-2023 släcks Gamla Google Analytics ned! Vad gör man då?

 

Den 1 juli 2023 kommer Universal Analytics (GA3) att sluta samla in och behandla data. Om du fortfarande använder den gamla versionen rekommenderar jag att du förbereder dig att gå över till den nya versionen Google Analytics 4(GA4). Dessa två skiljer sig från varandra främst när det gäller datainsamlingen då gamla UA använde en spårningskod medan GA4 använder en metod som är baserad på händelsebaserad datamodellering. Jag beskriver lite mer vad det innebär längre ned under rubriken fördelarna med GA4.

Vad händer med Universal Analytics (GA3)?

I dagsläget fungerar fortfarande GA3 men 1 juli 2023 måste en övergång till nya GA4 ske. Via den här länken kan du läsa mer om vilka datum som gäller på Google Supportsida.

Det kan vara bra att redan nu påbörja övergången till GA4 och lära känna den lite bättre, dessutom är det bra om man vill kunna använda förra årets data att jämföra mot. Det går bra att köra båda egendomarna parallellt. Efter 1 juli 2023 kommer du att komma åt dina tidigare data i minst sex månader men för att säkerställa att ingen viktig data går förlorad bör du exportera dina tidigare rapporter under den tiden.

Dags att gå över till GA4

GA4 beskrivs som nästa generations mätningslösning.

Om du inte redan har skapat en ny GA4 egendom före januari 2023 kommer konfigurationsassistenten skapa en automatiskt åt dig. Den nya versionen kommer att ha ungefär samma grundfunktioner som du hade i GA3 tex, mål/ konverteringar och Google Ads-Länkar. Google kommer inom några månader att meddela ett datum när du inte längre kommer att kunna se dina Universal analytics-rapporter i gränssnittet eller din UA-data via API:et.

Vilka är skillnaderna mellan GA3 och GA4?

De främsta skillnaderna ligger i metoden att samla in data. GA4 använder en händelsebaserad datamodellering och är dessutom gjord för att hantera data både från mobilappar och webbplatser. Gamla GA3 använde en spårningskod för datainsamling och var bara inriktad på webbplatser.

GA4 ger en mer detaljerad och användbar data och gör det lättare att analysera användarbeteenden på flera enheter och plattformar vilket ger en bättre insikt i kundresan. Den har dessutom flera nya funktioner som gör det lättare att förstå och dra nytta av insamlad data. GA3 använder en mer sessionsbaserad modell som är mer begränsad att analysera användarbeteenden.

Rapporteringsgräns snittet i GA4 är nytt, det är enklare än GA3. Det finns nya rapporter som är mera detaljerade och ger information om målgrupper och användarbeteende.

GA4 inkluderar och genererar automatiska insikter med hjälp av AI. Den upptäcker nya trender eller ovanliga förändringar i din data och rapporterar den automatiskt på Instrumentpanelen. Detta saknas däremot i GA3.

GA4 erbjuder större frihet att anpassa och integrera data från andra källor jämfört med GA3 som var mera begränsad i den aspekten.

Taggningstekniken som GA4 använder är mer avancerad än GA3 vilket gör den effektivare vid spårning av användarbeteende på webbplatser som har komplexa strukturer.

 

 Kontrollera om din nuvarande GA-egendom påverkas!

Skapade du din egendom före 14 okt 2020? Då använder du troligen en GA3 – egendom

Skapade du den efter 14 okt 2020 är det troligen en GA4-egendom du använder.

Att tänka på vid övergången till GA4

Det finns lite saker man bör tänka på för att säkerställa att själva övergången till GA4 går smidigt. Uppgraderingen innebär att det blir en del förändringar och det kan vara viktigt att ta sig tid att förstå de nya funktionerna och rapporterna som finns tillgängliga i GA4.

Här är några viktiga saker man bör tänka på vid uppgraderingen till GA4.

Eftersom GA4 är en helt ny plattform rekommenderas man att skapa en ny GA4 egendom istället för att konvertera en befintlig GA3.

Lär dig förstå och identifiera vilka skillnaderna är i GA4.

Data kommer att rapporteras på ett annat sätt och behöver därför anpassas till det nya formatet. GA4 har en annan rapporteringsstruktur än GA3.

Man behöver dessutom skapa nya mål eftersom GA4 s modell är händelsebaserad och därför måste målen omvandlas till händelser.

Du behöver också implementera en ny spårningskod på hemsidan.

Uppdatera integrationer, tex med Google Ads och andra verktyg.

  Steg-för-steg Guide för övergång till GA4

Här har jag sammanfattat en enkel Guide med de viktigaste stegen vid övergången.

1. Skapa en ny GA4 egendom. Logga in på ditt GA konto. Via adminpanelen väljer du, skapa ny egendom, välj GA4 och följ stegen.

2. Lägg till GA4 spårningskoden på webbplatsen på varje sida du vill spåra.

3. Konfigurera händelser och mål i GA4- aktivera Google signals. Överför dina viktigaste händelser och mål från GA3 och skapa motsvarande i GA4, det gör du under “mätning-mål-händelser”.

4. Exkludera all intern trafik.

5. Länka GA4 med Google Ads. Importera GA4 konverteringar till Google Ads.

6. Anpassa rapporteringen i GA4. Gå igenom vilka rapporter som finns i GA4 och lär dig vad dessa erbjuder, anpassa dina befintliga rapporter genom att skapa nya i GA4 som passar dina behov.

7. Uppdatera integrationer med Google Search Console, Merchant Centre osv. samt lägg till refferal exclusion.

8. Sätt upp nya remarketing listor.

9. Sätt upp e-handelsspårning.

Vilka är då fördelarna med GA4?

 • Bättre kundinsikter. GA4 ger en mera detaljerad information om hur användarna rör sig på din webbsida eller app samt mellan olika enheter och plattformar. Detta underlättar när man vill identifiera mönster och trender vilket är till hjälp för att skapa en bättre konverteringsgrad och användarupplevelse.
 • Genom flera nya användarvänliga funktioner underlättas att hitta relevant information tex en sökfunktion för att hitta rapporter.
 • Bättre Integration med Google Ads. Det blir lättare att mäta resultat från annonser och optimera dina kampanjer.
 • I GA4 är all data händelsebaserad som ger dig mer detaljerad information om användarnas kundresa vilket gör det lättare att spåra beteenden och hur användarna integrerar med din webbplats eller app.
 • Flexibel Konfiguration, du kan tex konfigurera anpassade händelser och definiera dina konverteringar enligt dina önskemål.
 • Maskininlärning och Intelligens, AI

  Vilka är nackdelarna med nya GA4?

Det finns vissa nackdelar med GA4 när man jämför med GA3 och här är några.

 • Brist på retroaktiv data, i GA4s nya datamodell kommer inte all data att vara retroaktiv och därför kommer inte data från GA4 kunna jämföras med data från GA3 i samma rapporteringsvy.
 • Inlärningskurva: Det nya rapporteringsgränssnittet och modellen innebär att det tar lite tid att lära sig att navigera och använda de nya funktionerna.
 • Begränsade rapporter: GA4 har inte lika många standardrapporter som UA att välja mellan.
 • Begränsning i Integreringar: GA4 har begränsade integrationsmöjligheter med andra Google -produkter som Adwords och Search Console.
 • Viss begränsning i spårning: GA4 erbjuder inte samma spårningsfunktioner som i GA3. De avancerade spårningarna tex korsdomänsspårning, subdomänspårning och e-handelsspårning finns inte i GA4 i dagsläget.

 Är GA4 kompatibelt med GDPR?

GA4 är utformad för att vara mer i linje med GDPR och andra dataskyddslagar. GA4 gör det möjligt att hantera användardata på ett mer privatvänligt sätt, välja var du vill lagra din data, ta bort data som inte längre behövs och hantera samtycke från användare för att samla in och spåra data. Men frågan kvarstår, räcker det?

Svaret är nej. Trots ändringarna i sekretessinställningarna samlar GA fortfarande in personuppgifter inklusive information om EU-invånare på molnservrar i USA. Eftersom Google LLC är ett USA-ägt företag är man enligt lag (Cloud Act ) skyldig att lämna ut uppgifter till Amerikanska myndigheter om dom begär det.

I juli 2020 ogiltigförklarades dessutom Privacy Shield ramverket av EU-domstolen. Detta ramverk fastställer reglerna för dataöverföring mellan EU och USA. Domen som är känd som Schrems II fastställde att det är olagligt att skicka personuppgifter från EU till USA om företag inte kan garantera att det är säkert från amerikansk underrättelsetjänst.

Kan svenska företag använda Google Analytics?

I Sverige är det mer än 80% av myndigheter och företag som använder GA. I dagsläget finns det inget förbud mot GA i Sverige. Eftersom GA inte är kompatibelt med GDPR och det Privacy shield ramverk som företag tidigare kunde luta sig mot inte längre gäller som överföringsskydd sedan 31 jan 2022. Vilket gör det högst troligt att Datainspektionen redan har sina ögon på frågan på samma sätt som andra EU-länder som redan har förbjudit användning av Google Analytics.

Här är exempel på länder som redan har infört förbud mot GA.

Frankrike, Italien, Danmark, Norge, Österrike, Belgien, Tyskland, Finland.

Vi vet ännu inte vad det blir för beslut när det gäller GA i framtiden. Vi väntar fortfarande på att Dataskyddsmyndigheterna skall säga vad dom tycker.

 Vad gör man då och finns det några alternativ till GA?

Rådet är att ta upp GA på agendan och lyfta frågan i ledningsgruppen. Analysera och diskutera olika scenarion för att försöka förbereda sig för framtiden.

Idag finns det andra alternativ till Google Analytics på marknaden tex. Matomo.

Själva kallar Matomo sig Google-Analytics alternativet som skyddar dina data och dina kunders integritet. Det är utvecklat som öppen källkod och är fullt GDPR kompatibelt. Det går dessutom bra att importera  dina GA data direkt till Matomo, vilket innebär att du inte förlorar någon data bakåt i tiden. Läs mer om hur det fungerar och vilka fördelar som erbjuds på Matomos hemsida.

Sammanfattning

Det är dags att genomföra övergången till GA4 om du inte redan gjort det. Under tiden får vi invänta besked från våra Dataskyddsmyndigheter i Sverige och EU men samtidigt försöka skapa ett framtida scenario för hur vi skall hantera Google Analytics.