Så börjar du jobba med digital leadsgenerering

 

Ett lead är en kundkontakt som säljavdelningen kan följa upp med och som kan leda till ökad försäljning. Det är viktigt att man bestämmer vilka leads man vill ha och till vilken kostnad. För säljavdelningen är inte bara antalet inkommande leads viktigt utan även kvalitén på förfrågningarna.

Ett lead kan komma in via kanaler online och offline. Innan vi går in på hur man kan generera fler leads så är det viktigt att förstå hur sälj och marknad bör jobba för att få så bra utväxling som möjligt.

 

Vilka kanaler genererar flest leads för B2B företag i dagsläget?

 

Det finns ett gäng med studier som gjorts av olika företag när det gäller just detta. Nedan finner ni några.

 

 

 

Offline aktiviteter som mässor, kalla samtal och traditionella medier har tappat mark senaste 10 åren vilket inte är helt oväntat. De flesta B2B köpare föredrar att använda digitala kanaler i köprocessen som du kan se nedan.

 

studie - Källor som genererar flest leads

 

Sökmotorer som Google och Bing är populära kanaler för att inhämta information men även företagets hemsida ligger högt på listan. När det gäller sociala medier så är LinkedIn den dominerande plattformen för många B2B företag.

 

 

Riv muren mellan sälj & marknad

Det är fortfarande vanligt i vissa organisationer att man ser sälj och marknad som två olika separata avdelningar. Den “traditionella” synen på marknadsförare är att de ansvarar för saker som att ta fram marknadsföringsmaterial, organisera events och annat men detta är inte längre helt sant.

I dagsläget har en stor del av köpprocessen flyttats online. Den typiska B2B köparen inhämtar ofta information de behöver online och föredrar att kontakta en säljare i ett senare skede i köpprocessen. Detta har medfört ett ökat ansvar för marknad vilket lett till att de nu måste ta en mer aktiv roll när det gäller leadsgenerering.

 

 

Denna överlappning mellan sälj och marknad fortsätter att växa vilket är en stor utmaning för många verksamheter. Genom att förbättra samarbetet mellan sälj och marknad kan man få ut mer av leadsarbetet.

sälj och marknadsavdelningen

 

Säljavdelningen sitter på mycket viktig information om kunden vilket måste överföras till marknad så att de kan slipa på sin kommunikation. Båda avdelningarna bör även lära sig mer om respektive område så att de kan jobba bättre tillsammans.

 

 

Digital marknadsföring och nykundsbearbetning 

Digital marknadsföring kan förklaras ganska enkelt med en formula som gäller på alla marknader oavsett bransch.

 

Trafik x (Förtroende) x Konvertering = Kunder

 

För att generera leads behöver man först och främst trafik (besökare). Denna trafik måste sedan omvandlas till något som är viktigt för verksamheten (konvertering). Detta är bara möjligt om du först bygger ett förtroende med besökaren så att de tar beslutet att tex. fylla i ett kontakt formulär.

För att få in fler besökare till din hemsida måste du vara synlig på nätet där din målgrupp finns. Med hjälp av rätt innehåll kan du sedan besvara deras frågor och presentera en lösning.

 

Kom ihåg – syftet med marknadsföringen är att föra in besökaren i säljprocessen!

 

Fördelen med digital marknadsföring är att det mesta går att mäta. I mångt och mycket är det ett “numbers game”.

 

Genom att påverka dessa värden kan man se till att fler besökare, leads och kunder kommer ut på andra sidan. Här kommer några exempel på hur man kan göra just detta.

 

 

 

Det man säger avgör hur effektiv marknadsföringen kommer bli. Utan rätt kommunikation uteblir resultaten oavsett hur mycket trafik du köper. Det är därför mycket viktigt att man förstår sin målgrupps behov på detaljnivå och hur man löser det på bästa sätt.

 

Innehåll av hög kvalitet är nyckeln till att bryta igenom allt brus!

Bra innehåll är relevant, fokuserad på problemlösning och erbjuder ett mervärde för en specifik målgrupp.

 

I nästa inlägg går jag igenom processen för att generera leads med digital marknadsföring.

  1. Spårning
  2. Segmentera & identifiera målgrupp
  3. Skapa ett erbjudande/lead magnet
  4. Formulär och landningssidor
  5. Generera trafik
  6. Uppföljning/marketing automation
  1. Förbättra köpmiljön
  2. Sociala bevis

 

Behöver din sälj eller marknadsavdelning bli bättre på att generera leads online? 

Kontakta oss så kanske vi kan påbörja ett samarbete.