Vad är Industrimarknadsföring?

Vi är en marknadsföringsbyrå med speciell inriktning mot tillverkningsföretag, distributörer och andra företag inom industrisektorn i Sverige. I den här artikeln tänker jag ta upp vad industrimarknadsföring är och belysa en del problemområden och utmaningar som marknadsförare möter. Jag belyser även ett ganska stort problemen många industriföretag har vilket är att hitta och nå ut till rätt målgrupp.

 

Vad är industrimarknadsföring?

Industrimarknadsföring är en specialiserad form av marknadsföring som fokuserar på att hjälpa företag inom industrin att synas och marknadsföra sina produkter eller tjänster.

Målet med industrimarknadsföring är ofta att generera leads, öka försäljningen och bygga starka affärsrelationer med industriföretag. Det handlar om att förstå industrins specifika behov, utmaningar och köpprocessen för att kunna anpassa marknadsföringsstrategin och budskapet på ett effektivt sätt.

Hur skiljer det sig mot vanlig marknadsföring?

Skillnaden mellan vanlig digital marknadsföring och industrimarknadsföring ligger i målgruppen och inriktningen. Industrimarknadsföring kräver en djupare förståelse för den specifika branschen, dess behov och utmaningar, samt användning av kanaler och strategier som är relevanta för industriföretag och deras beslutsfattare.

Köpprocessen inom industrin är ofta längre och mer komplex eftersom det krävs flera steg och beslut av flera olika personer innan en affär kan slutföras. Produkter och tjänster som marknadsförs på den industriella marknaden är oftast mer komplexa och kräver mer teknisk kunskap. Inom industrin har det alltid varit viktigt att bygga långsiktiga och goda relationer mellan företag och kunder eftersom det krävs samarbete och förtroende för att bygga upp en affärsrelation. Därför är det vanligt att kommunikationen i marknadsföringen ofta sker på ett mera teknisk och professionellt sätt tex. genom tekniska specifikationer eller CAD-ritningar.

5 vanliga problem och utmaningar

Här är några vanliga problemområden för många som jobbar med sälj- och marknadsföring inom industrisektorn. Genom att identifiera de här utmaningarna och utveckla effektiva strategier för att hantera dem kan man framgångsrikt få tillväxt i sina företag och förbättrade resultat.

  1. Begränsade resurser: Industriella marknadsförare arbetar ofta med begränsade resurser, vilket kan göra det svårt att implementera omfattande marknadsföringsstrategier och konkurrera med större företag i branschen.
  2. Svårighet att nå ut till rätt målgrupp: Marknadsförare inom industrin kämpar ofta med att identifiera och nå ut till rätt målgrupp för sina produkter och tjänster. Det kan dels bero på en hög grad av komplexitet i det man erbjuder men också brist på en djupare kunskap och förståelse av vem kunden är.
  3. Svårigheter att skapa och distribuera innehåll: Många kan ha svårt att skapa och distribuera högkvalitativt innehåll som är relevant och engagerar deras målgrupp. Detta kan bero på bristande resurser, tid och expertis inom innehållsmarknadsföring.
  4. Mäta avkastningen på marknadsföringsinsatser (ROI): Industriella marknadsförare kämpar ofta med att mäta avkastningen på sina marknadsföringsinsatser, vilket kan göra det svårare att få igenom sina budgetar och prioritera sina strategier och planer.
  5. Hålla jämna steg med digitala marknadsföringstrender och teknik: Många upplever att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterade med de senaste digitala marknadsföringstrenderna och tekniken vilket kan göra det svårt att utveckla och genomföra effektiva marknadsföringsstrategier.

 

Den vanligaste är oftast punkt 2. Här kommer några strategier och tips som kan vara till hjälp för dig att hitta och nå ut till rätt målgrupp.

Svårt att nå ut till rätt målgrupp

 

Många tillverkare och andra industriföretag är ofta specialiserade inom ett speciellt område och med en målgrupp som är ganska nischad. Man måste därför lägga extra tid på att först lära känna dem, och sen hitta dem. Vi hjälper oftast till med det sistnämnda eftersom vi har unik expertis och erfarenhet kring just det.

1. Lär känna din målgrupp

Innan du kan hitta din målgrupp måste du se till att du vet vem din målgrupp är. Inte bara generellt “mekaniska ingenjörer som arbetar inom stora företag” Vi talar om en djupare insikt och förståelse för vilka dessa människor är, deras behov, förhoppningar , rädslor och deras roller i köpprocessen, vilka är deras kriterier för val av leverantör!

Det finns flera sätt att sätta sig in i processen för att grundligt definiera och förstå sin målgrupp.

Analysera din kunddatabas. Detta bör vara din utgångspunkt. Från din kunddatabas kan du sannolikt ta reda på var dina kunder finns, vilken typ av företag de arbetar för, deras titlar och ansvar, vad de köper, hur ofta de köper och hur mycket de spenderar. När du är klar med den analysen så bör du kunna bygga en ganska bra profil av dina bästa kunder.

Genomföra undersökningar och intervjuer. Du kan kartlägga och intervjua kunder och potentiella kunder för att nå en djupare förståelse om deras behov, motivation, köpprocess och andra faktorer som påverkar deras beslutsfattande.

Analysera konkurrenter. Titta på vem dina konkurrenter säljer till. Ska dessa företag finnas på din mållista?

Håll koll på sociala medier. Om ditt företag är aktivt på sociala medier, var uppmärksam på vem som kommenterar, delar och deltar i diskussioner. Dessa är sannolikt människor som har ett intresse för ditt företag och dina produkter (eller kanske motsatsen beroende på deras kommentarer).

Definiera vem som inte är din målgrupp. Den här elimineringsprocessen är en användbar övning för att förstå vem du inte vill rikta in dig på. Den här kunskapen kan hjälpa dig att fatta snabbare beslut när du tittar på en webbplats för potentiella marknadsföringsmöjligheter.

Skapa köp personas. (Fiktiv karaktär som beskriver dina målgrupper)Ta hjälp av personas för att förstå din målgrupps behov, mål, attityder och beteenden. All information kan användas för att skapa flera, detaljerade köp personas med information om den målgrupp du försöker rikta in dig på. Ta inga marknadsföringsbeslut utan att ta dessa i beaktande.

2. Hitta din målgrupp

När du har skaffat dig insikt om exakt vem du vill rikta in dig på måste du nu välja ett tillvägagångssätt som når den specifika målgruppen och hjälper dig att få kontakt med dem.

Data från olika kanaler kan hjälpa dig. Till exempel forskningsrapporten “State of Marketing to Engineers-2023”

 

Rapporten visade att de främsta kanalerna som ingenjörer använder när de undersöker en produkt eller tjänst inför för ett köp är leverantörs-webbplatser, tekniska beskrivningar, branschkataloger, LinkedIn, Youtube och branschspecifika e-post/nyhetsbrev.

Din webbplats är helt klart en plats som du ska investera i eftersom ingenjörer slutför mer än hälften av sin köpprocess online. Du bör även överväga andra kanaler din din målgrupp kan finnas eftersom alla kommer inte att gå via din hemsidan.

 

How valuable are each of the following social media platforms when seeking information on the latest engineering technologies, industry trends, and products?

SocialMedia_Pg17

 

Forskningsrapporten visar också att för ingenjörer är YouTube och LinkedIn den överlägset främsta sociala medieplattformen de går till när de söker information om den senaste tekniken, industritrender eller produkter. Här kan det vara läge att överväga om du ska förstärka din närvaro på dessa plattformar och eventuellt dra ner på andra.

När du väl tagit reda på vilka dina målgrupper är och fått bättre förståelse och insikter om deras drivkrafter, behov och önskemål, kommer du att kunna vässa din kommunikation och bli mer träffsäker i dina marknadsföringsaktiviteter.

Vi kanske kan hjälpa er också

För att nå ut så effektivt som möjligt och maximera utfallet av ditt säljarbete är det viktigt att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Vi har en beprövad process som ger våra kunder en konkurrensfördel på marknaden. Vi kan inte hjälpa alla typer av företag dock. Hör av dig till oss så berättar vi mer.