Hur kan ett PIM-system förbättra din SEO

Ett PIM-system kan spela en viktig roll i att förbättra och stödja sökmotoroptimering (SEO), i första hand genom bättre kvalitet och struktur av produktinformationen.

En av de främsta fördelarna med PIM-system är att de erbjuder olika verktyg och inbyggda funktioner som hjälper till att hantera produktinformation på ett strukturerat sätt. Systemet tillåter optimering av metadata, sökord och produktbeskrivningar vilket medför att företaget kan förbättra synlighet och rankingen av sina produkter i sökresultaten. Det resulterar i ökad organisk trafik och potentiellt fler kunder.

 

 

 

 En Centraliserad lagringsplats för produktinformation som möjliggör förbättrade produktbeskrivningar.

Vid hantering av en stor mängd produkter som skall säljas via olika kanaler är ett PIM system till hjälp genom centraliserad lagringsplats för all produktdata, titlar, beskrivningar och metadata. När man hanterar och organiserar produktdata på ett ställe blir det lättare att optimera produktinnehållet för SEO och samtidigt säkerställa att informationen är korrekt, enhetlig och relevant över alla era försäljningskanaler.

Resultatet blir en ökad relevans för dina produkter när det gäller sökord och sökfraser, vilket i sin tur ökar din synlighet i sökmotorerna.

Här är 10  exempel hur PIM-system kan förbättra din SEO

  1. Möjliggör optimering av sökord. Med ett PIM-system kan du lägga till relevanta sökord i produktbeskrivningar, titlar och metadata vilket hjälper sökmotorerna att förstå och indexera dina produktsidor bättre genom ökad synlighet i sökresultaten. Du kan identifiera och inkludera sökord som är i linje med din SEO strategi.
  2. Tillhandahålla produktdata av hög kvalitet. Metadata är viktig för sökmotorerna som värdesätter rik och detaljerad produktinformation. Ett PIM system hjälper till att hantera produktinformation för dina produktsidor genom att göra det lättare att optimera metadata för varje produkt. Man kan lägga in videor, bilder, beskrivningar, tekniska specifikationer och annat relevant innehåll. Det medför bättre synlighet och ranking hos sökmotorerna och därmed en bättre kundupplevelse.
  3. Generera Strukturerad data, PIM system kan automatiskt generera strukturerad data för dina produkter, vilket gör att sökmotorerna kan visa mera informativa sökresultat som recensioner, prisinformation och annat. Genom att implementera strukturerad data genom PIM systemet hjälper det sökmotorerna att förstå och indexera din produktinformation på ett effektivare sätt. Därför är Strukturerad data viktig för SEO.
  4. Integrering av Schema Markup som är en form av strukturerad kod som hjälper sökmotorer att förstå innehållet på din webbplats. Den omvandlar ostrukturerad data till strukturerad vilket hjälper sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om.
  5. Skapa SEO-vänliga Webbadresser, (URL), PIM systemet kan ha inbyggda funktioner som kan hjälpa till att anpassa hanteringen av webbadresser och lägga in relevanta sökord och ger en tydlig hierarki och struktur. Genom att ha korta och sökordsrika webbadresser (URL)  kan synligheten i sökmotorerna förbättras och öka klick frekvensen hos användarna. väloptimerade URL:er bidrar till bättre indexering och placering i sökresultaten, (SERP).
  6. Enhetlig länkstruktur, ett PIM system kan hjälpa företag att skapa en enhetlig länkstruktur för sina produkter vilket underlättar navigation och indexering för sökmotorer och därmed förbättra webbplatsens sökbarhet.
  7. Synkronisering av innehåll, genom PIM systemet kan du synkronisera din produktinformation till samtliga försäljnings – och marknadskanaler och samtidigt säkerställa att din produktdata är optimerad och likvärdig i alla kanalerna. Därmed förbättrar du din on-line-närvaro och ökar dina möjligheter att ranka högre i sökmotorerna.
  8. Analys och spårning, De mer avancerade PIM systemen innehåller funktioner där du kan spåra, övervaka och analysera din produktdata och identifiera områden som behöver förbättras. Det här verktyget hjälper dig att förbättra din SEO -strategi och optimera ditt innehåll i linje med den.
  9. Optimering av bilder, eftersom bilder spelar en viktig roll för produkternas synlighet och användarupplevelsen brukar PIM-system erbjuda inbyggda funktioner (DAM) Digital Asset Management som gör att det möjligt att optimera bilder för SEO. Möjligheten finns också att lägga till alternativa taggar, bildtexter eller filnamn som hjälper sökmotorerna att förstå bilderna innehåll.
  10. Integration och flexibilitet, ett PIM-system som enkelt och smidigt kan integreras med andra system ERP, CRM och andra e-handelsplattformar säkerställer att SEO-Optimerad produktdata kan flöda sömlöst från PIM systemet till webbplatsen eller webbutiken.

Även om ett PIM-system innehåller viktiga funktioner för att stödja SEO-arbetet är det viktigt att notera att andra SEO-tekniker och strategier som sökordsanalys, länkbyggande inte faller inom ramen för vad ett PIM-system klarar av.

 

Hur kan ett PIM-system bidra till ökad försäljning?

Målet för ett PIM-system är att driva konvertering och öka försäljningen genom att förse potentiella kunder med fullt optimerade produktsidor. Det möjliggör dessutom snabbare lansering av nya produkter och erbjudanden på flera kanaler samtidigt. Detta innebär att företaget kan svara snabbt på efterfrågan och skapa mer uppmärksamhet kring sina produkter. Dessutom kan PIM-systemet underlätta personlig marknadsföring och kundupplevelse genom att samla in och analysera kunddata från olika kanaler. Vilket bidrar till att  hjälpa företaget att skapa mer relevanta rekommendationer och erbjudanden för varje enskild kund.

Snabbare time-to-market

Den mycket konkurrenskraftiga och snabbt föränderliga e-handelsbranschen tvingar företag att förkorta sina produktlivscykler för att ligga före konkurrenterna. Med ett PIM-system kan företag dra nytta av nya marknadsmöjligheter och positionera sig på marknaden innan konkurrenterna gör det.

Förbättrad försäljning- Ökade intäkter

Kvaliteten på Produktdata är avgörande för kundupplevelsen och påverkar därför konverteringsgraden och kundnöjdheten. Enhetlig och samlad datahantering med regelbundna uppdateringar hjälper dig att möta kundernas behov både på dina produktsidor och marknadsplatser. Med en detaljerad produktsida som är fylld med bilder och relevant produktinformation som kunderna letar efter kommer de att kunna fatta ett välgrundat köpbeslut. Genom att förbättra kundupplevelsen kan du öka konverteringsgraden avsevärt och därmed också chanserna att de återvänder till ditt företag.

Sammanfattning

Ett PIM-system hjälper till att förbättra SEO genom att skapa bättre produktbeskrivningar genom centraliserad produktinformation. Det hjälper till att hantera metadata, tillhandahålla produktdata och bilder av hög kvalitet som bidrar till en bättre kundupplevelse. Resultatet blir fler nöjda kunder och bidrar till ökad konkurrenskraft på marknaden som stärker ditt varumärke. Om du inte redan använder ett PIM-system idag kan det vara dags att överväga om det är lösningen som kan ta din försäljning till nästa nivå.

 

Behöver du hjälp med val av rätt PIM system från ett SEO perspektiv eller SEO optimering av PIM data? Kontakta oss idag.