Hur ska man agera i en lågkonjunktur: Viktiga strategier för Industriföretag

Hur navigerar man i ett utmanande ekonomiskt läge? 

Just nu befinner vi oss i en lågkonjunktur i Sverige och den senaste rapporten från konjunkturinstitutet visar att Sveriges ekonomi förväntas börja växa igen 2024, men i långsam takt.

Inte alla industriföretag återhämtar sig från en lågkonjunktur på samma sätt, det finns de som överlever, de som lyckas och de som misslyckas. Hur ser situationen ut för dig och ditt företag i nuläget? Det är många som har det tufft just nu med minskad efterfrågan, ökande kostnader, minskade intäkter och dessutom har kronan varit svag. Men det finns företag som växer under tuffa tider för att det också uppstår ökade möjligheter. För att hjälpa dig har vi sammanställt några utdrag och intressanta reflektioner utifrån forskningsstudier som gjorts av forskare på Harvard Business School och Bain & Company. Dessa rapporter ger svar på hur och varför vissa företag misslyckas och andra fortsätter vara framgångsrika under och efter en lågkonjunktur.

 

Hur tar man sig igenom en lågkonjunktur och kommer ut som en vinnare?

Nyckeln till att komma ut ur den här lågkonjunkturen som en vinnare är förberedelser och planering. Om du förbereder dig nu och gör upp en plan med rätt strategiska val skapar du bättre förutsättningar för att ta dig igenom en konjunkturnedgång och lyckas. Forskning som genomförts efter de senaste lågkonjunkturerna visar att väl förberedda företag har framstått som vinnare under och efter tidigare recessioner. Enligt en Forskning som genomförts av Bain & Companys som gjort en analys av  3 900 företag världen över, drog vinnarna ifrån konkurrenterna.

 

Läs hela rapporten: Beyond the Downturn: Recession Strategies to Take the Lead

I den här rapporten granskas tidigare lågkonjunkturer för att visa på åtgärder, strategier och investeringar som ditt företag kan vidta för att kunna vara framgångsrika och lyckas även mitt i en recession.

 

Historien visar att företag som lyckas efter en lågkonjunktur vidtar liknande åtgärder.

Här är några saker de har gemensamt och vad de gör rätt.

 •  De bibehåller (eller ökar) marknadsföringsutgifterna medan konkurrenterna drar ner.
 •  Omstrukturerar kostnader genom att minska utgifterna för processer med lågt värde.
 •  Ser kostnadsbesparingar som ett sätt att främja tillväxt för nästa steg i konjunkturcykeln.
 • Har god ordning och kontroll på balansräkningen. Genom att strikt hantera kassa, rörelsekapital och kapitalutgifter, för att kunna investera inför nästa cykel.
 • Säljer av tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten.
 • Investera kraftigt i FoU, (forskning och utveckling) istället för att dra ned på utgifterna.
 • Letar offensivt efter M&A-möjligheter, (företagsförvärv eller fusioner)
 • Investerar i förbättrad kundhantering

 

Hur Industriföretag vanligtvis reagerar under lågkonjunkturer.

Hur väl du klarar dig under en lågkonjunktur beror på vilken strategi du väljer att följa. Det har visat sig att det finns tre olika strategier att välja mellan, och VD: ar och styrelser väljer vanligtvis en av dessa och hoppas på det bästa:

Forskare från Harvard Business School, upptäckte dessa tre strategier under en empirisk studie. Där man under ett år undersökte och analyserade företagens strategival efter tre olika lågkonjunkturer, 1980, 1990 – 1992 och 2000 – 2002.

How to Survive a Recession and Thrive Afterward

Roaring Out of Recession

 

Viktigt med balans mellan defensiva och offensiva åtgärder

Vilka är då vinnarna efter lågkonjunkturen? Vilka strategier använder de sig av? Kan andra företag ta efter dem? Enligt deras forskning klarar sig företag som behärskar den svåra balansen mellan att skära ned kostnaderna för att överleva idag och investera för att växa imorgon efter en lågkonjunktur. Inom denna grupp har en undergrupp som använder en specifik kombination av defensiva och offensiva åtgärder den högsta sannolikheten – 37% – att bryta sig loss från mängden.

Forskarna studerade 4 700 börsnoterade företag från flera sektorer och delade upp data i tre perioder:

 • Tre år före lågkonjunkturen
 • Åren under lågkonjunkturen
 • Tre år efter lågkonjunkturen

“Historien har lärt oss att kortsiktiga åtgärder som vidtas som svar på globala kriser leder till förändringar som varar i årtionden. Det som de flesta av oss betraktar som normalt har redan förändrats i grunden. Tillverkare som förstår och agerar på detta nya normala kommer att ha stora möjligheter till tillväxt. ”  – Artem Kroupenev”.

 

Här är dom tre vanligaste sätten som företagsledare agerar i en recession

Forskarna upptäckte i studien att företagsledare vanligtvis använder en av tre olika sätt att hantera en lågkonjunktur.

 • Förebyggande
 • Stödjande, drivande
 • Progressiv

 

1. Förebyggande strategin – handlar bara om nedskärningar

I en lågkonjunktur går många VD: ar in i krisläge och tror att deras enda ansvar är att förhindra att företaget skadas allvarligt eller går under. Därför kännetecknas deras respons av defensiva åtgärder. De vill snabbt genomföra åtgärder som syftar till att sänka driftskostnaderna och minska eller eliminera onödiga utgifter. Dessutom rationaliserar man sina affärsportföljer, minskar personalstyrkan och bevara likviditeten.

Förebyggande Strategin handlar om att,

 • Minska kostnader.
 • Minska investeringarna.
 • Minska slöseriet

Resultatet man kan förvänta sig av att följa den förebyggande strategin är pessimism och det är inte lönsamt. Få företag som tillämpar en förebyggande strategi lyckas efter en lågkonjunktur, enligt Harvardforskarna.

 

2. Stödjande, drivande strategi – offensiva åtgärder

Företagsledare som följer denna strategi investerar i offensiva åtgärder som ger fördelar, och söker möjligheter trots motgångar. De använder den ekonomiska nedgången som en grund för ett antal initiativ, som tex.

 •  Komma närmare kunderna
 • Att fånga uppmärksamheten hos potentiella kunder som ignoreras eller glömts bort av konkurrenterna.
 • Gör strategiska investeringar som utlovar långsiktiga vinster.
 • Förvärvar talanger, tillgångar och företag som plötsligt blir tillgängliga under nedgången.
 •  Genom att förhandla till sig ännu gynnsammare villkor.

Resultatet av att följa den här strategin kan bli, förnekelse. Det skapas en kultur av överdriven optimism som sprider sig i hela organisationen och som leder till förnekelse. Man inser inte recessionens allvar innan det är försent. Det är lätt att missa tidiga varningssignaler som till exempel att kunderna börjar skära ned i sina budgetar. Men man fortsätter som vanligt att pusha för sina varor och tjänster. Kakan krymper utan att man märker det.

 

3. Progressiv strategi – effektiv och balanserad

Det här är den strategi som lovar den största sannolikheten för att producera vinnare efter en lågkonjunktur.

Företag som följer den här strategin har följande gemensamt:

 • Man sänker inte kostnaderna genom att minska antalet anställda i förhållande till sina konkurrenter, istället förbättrar man sin operativa effektivitet.
 • Utvecklar nya affärsmöjligheter genom att göra större investeringar än sina konkurrenter i forskning och utveckling och marknadsföring.
 • Investerar i anläggningar, maskiner och andra tillgångar.

 

En progressiv strategi resulterade i den största försäljningsökningen

Resultatet av att följa en progressiv strategi, blev att företagen fick uppleva den största ökningen av försäljning av grupperna enligt Harvard studien. De gjorde också färre personalnedskärningar. Endast 23% av företagen som valde den progressiva strategin gjorde personalnedskärningar – vilket 56% av de förebyggande företagen gjorde.

Sammanfattningsvis

För att kunna lyckas och inte bara överleva i en lågkonjunktur är det viktigt att planera och göra rätt val av strategi som VD eller ledningsgrupp. Den strategi som har den största sannolikheten att producera vinnare under och efter en recession är den progressiva strategin. Det är företag som lyckas med den svåra balansen att både skära i kostnader för att överleva idag och investera för att växa efter lågkonjunkturen. Det visar dessa forskares olika undersökningar som vi sammanfattat i den här artikeln. Med det sagt är det bara att sätta igång att planera och utarbeta en vinnande strategi där ni som företag kan bibehålla marknadsandelar men också växa och gå i mål som en vinnare när konjunkturen har svängt.

–” Sverige är i en lågkonjunktur men vi vet inte hur djup och allvarlig den kommer att bli. Men ni företagare är hjältarna som kan vända den här utvecklingen. Det finns en ljusning i sikte. Det går redan nu att genomföra reformer för att stärka konkurrenskraften och genomföra långsiktiga strukturreformer”.

 Citat av Sven-Olov Daunfeldt, svenskt näringslivs chefsekonom.